Information Package / Course Catalogue
Skills Training Practices
Course Code: HES605
Course Type: Area Elective
Couse Group: Third Cycle (Doctorate Degree)
Education Language: Turkish
Work Placement: N/A
Theory: 0
Prt.: 2
Credit: 1
Lab: 0
ECTS: 3
Objectives of the Course

Use of knowledge and experience acquired in the skill training course

Course Content

Use principles and methods of skill training in laboratory and /or in the clinical environment

Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
1.1. Uses knowledge and experience acquired in the skill training course in training of student
Recommended or Required Reading
1.Nicol M, Bavin C,Cronin P, Rawling-Anderson et al. (2012) Essential Nursing Skills. Fourt edition. Mosby Elsevier Ltd. China.
2.Emerson RJ. Nursing Education in The Clinical Setting. Mosby Elsevier, St. Louis. 2007.
3.DeYoung S. Teaching Strategies for Nurse Educators. Prentice Hall, Upper Saddle River. 2003.
4.Gaberson KB, Oerman MH. (2007) Clinical teaching strategies in nursing. Springer Pub. 2nd ed. New York.
5.Bilen M. (1989) Plandan Uygulamaya Öğretim. Sistem Ofset, Ankara.
6.Atılgan H. (editör). Atılgan H, Kan A, Doğan N. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Anı yayıncılık.. 4. bs. Ankara, 2009.
7.Oerman MH. Gaberson KH. (2006) Evaluation and testing in nursing education. Springer Pub. 2nd ed., New York
8.Turgut MF. (1992) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları. Saydam Matbaacılık. 9. bs., Ankara.
9.Tekin H. (2004) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Yargı Yayınevi, 16.bs. Ankara.
10.Bilen M. (1996) Plandan Uygulamaya Öğretim. Aydan Web. Tesisleri 4. Baskı, Ankara
11.Ulusoy F. (1987) ‘Hemşirelik Esasları Dersinin Klinik Uygulamalarında Genç Öğretmenler İçin Bir Rehber’, THD, 37(4) 18-23.
12.Hemşirelikte Ulusal Çekirdek Eğitimi Programı (2003), GATA Basımevi, Ankara
13.Sönmez V. (1994) Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Anı Yayıncılık. 7. Basım, Ankara.
14.Saban A. ( 2000) Öğrenme Öğretme Süreci, Yeni Teori ve Yaklaşımlar, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
15.Uyer G. (1992) Hemşirelikte Klinik Öğretim. Hatiboğlu Yayınları, Ankara.
16.Yalın H.;. (2002) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ayın Dağıtım, 6. Baskı. Ankara Nobel
17.Büman N., Yurdakul, B., Yurtkul, M ve ark. (2005) Eğitimde Yeni Yönelimler. Ö.Demirel, (edit), Pegem Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara.
18.Moore K.D. Öğretim Becerileri. E.Altıntaş, (edit), N.Kaya. (Çev)
Weekly Detailed Course Contents
Week 1 - Practice
Clinical Skills Training Laboratory Studies
Week 2 - Practice
Clinical Skills Training Laboratory Studies
Week 3 - Practice
Clinical Skills Training Laboratory Studies
Week 4 - Practice
Clinical Skills Training Laboratory Studies
Week 5 - Practice
Clinical Skills Training Laboratory Studies
Week 6 - Practice
Clinical Skills Training Laboratory Studies
Week 7 - Practice
Clinical Skills Training Laboratory Studies
Week 8 - Intermediate Exam
midterm exam
Week 9 - Practice
Student Training in Clinical Environments
Week 10 - Practice
Student Training in Clinical Environments
Week 11 - Practice
Student Training in Clinical Environments
Week 12 - Practice
Student Training in Clinical Environments
Week 13 - Practice
Student Training in Clinical Environments
Week 14 - Practice
Student Training in Clinical Environments
Week 15 - Practice
Student Training in Clinical Environments
Week 16 - Final Exam
Final Exam
Assessment Methods and Criteria
Type of AssessmentCountPercent
Practice1%100
Workload Calculation
ActivitiesCountPreparationTimeTotal Work Load (hours)
Practice Examination173275
TOTAL WORKLOAD (hours)75
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
OÇ-1
4
3
3
4
3
2
5
3
3
5
5
2
4
Adnan Menderes University - Information Package / Course Catalogue