Information Package / Course Catalogue
Teaching Strategies In Nursing
Course Code: HES615
Course Type: Area Elective
Couse Group: Third Cycle (Doctorate Degree)
Education Language: Turkish
Work Placement: N/A
Theory: 2
Prt.: 0
Credit: 2
Lab: 0
ECTS: 5
Objectives of the Course

Understanding basic teaching strategies, the methods and techniques and examine teaching strategies and methods used commonly in nursing

Course Content

Basic concepts related to strategy, methods and techniques, Teaching Strategies, Cooperative learning, complete learning, constructivist learning stratejies, Teaching Methods and Techniques, Teaching Methods and Techniques, Concept Map, Project-Based Learning, Case Based Learning, Problem Based Learning, Simulation, Simulation, Clinical Teaching Strategies, Clinical Teaching Strategies

Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
1.Define basic concepts related to strategy, methods and techniques
2.Understand the characteristics of the basic teaching strategies
3.Examine teaching strategies and methods used commonly in nursing
Recommended or Required Reading
1.Tekin H. (2004) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Yargı Yayınevi, 16.bs. Ankara.
2.Bilen M. (1994) Asepsi Öğretimi Kılavuzu Aydoğdu Ofset, 2.bs. Ankara.
3.Bilen M. (1989) Plandan Uygulamaya Öğretim. Sistem Ofset, Ankara.
4.Bilen M. (1996) Plandan Uygulamaya Öğretim. Aydan Web. Tesisleri 4. Baskı, Ankara
5.Ulusoy F. (1987) ‘Hemşirelik Esasları Dersinin Klinik Uygulamalarında Genç Öğretmenler İçin Bir Rehber’, THD, 37(4) 18-23.
6.Ulusoy M.F., Görgülü RS. (2001) Hemşirelik Esasları: Temel Kuram, Kavram, İlke ve Yöntemler, Cilt:1, 72 TDFO Ltd.Şti., 5. bs. Ankara
7.Hemşirelikte Ulusal Çekirdek Eğitimi Programı (2003), GATA Basımevi, Ankara.
8.Akça Ay F. (2007) Temel Hemşirelik. Kavramlar, İlkeler ve Uygulamalar. İstanbul Medikal Yayıncılık. İstanbul.
9.Akça Ay F, Sabuncu N. (2009) Klinik beceriler. Nobel Kitabevi.
10.Bahar M, Nartgün Z, Durmuş S, Bıçak B. Geleneksel-Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Öğretmen El Kitabı. Pegem Akademi. 3. bs. Ankara 2009.
11.Atılgan H. (editör). Atılgan H, Kan A, Doğan N. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Anı yayıncılık.. 4. bs. Ankara, 2009.
12.Emerson RJ. Nursing Education in The Clinical Setting. Mosby Elsevier, St. Louis. 2007.
13.DeYoung S. Teaching Strategies for Nurse Educators. Prentice Hall, Upper Saddle River. 2003.
14.Gaberson KB, Oerman MH. (2007) Clinical teaching strategies in nursing. Springer Pub. 2nd ed. New York.
15.Oerman MH. Gaberson KH. (2006) Evaluation and testing in nursing education. Springer Pub. 2nd ed., New York.
16.Turgut MF. (1992) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları. Saydam Matbaacılık. 9. bs., Ankara.
17.Ülker S., Kocaman G., Özkan Ö. 12 Mayıs 2003 Dünya Hemşireler Günü Özel Baskı. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği. Hemar-Ge, Ankara, Mayıs 2003. ss: 71-89.
18.Ülker S, Buldukoğlu K, Aksayan S, Atalay M, Kocaman G, Oktay S, ve ark. Türkiye’de hemşirelik: temel mesleki eğitim ile insan gücüne ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri. Ankara: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Rapor: 24 Mayıs 2001.
19.Sönmez V. (1994) Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Anı Yayıncılık. 7. Basım, Ankara.
20.Saban A. ( 2000) Öğrenme Öğretme Süreci, Yeni Teori ve Yaklaşımlar, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
21.Uyer G. (1992) Hemşirelikte Klinik Öğretim. Hatiboğlu Yayınları, Ankara.
22.Özden M. (2001) Sağlık Eğitimi, Pozitif Tasarım Yayıncılık, Ankara
23.Yalın H.;. (2002) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Nobel Ayın Dağıtım, 6. Baskı. Ankara.
24.Büman N., Yurdakul, B., Yurtkul, M ve ark. (2005) Eğitimde Yeni Yönelimler. Ö.Demirel, (edit), Pegem Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara.
25.Moore K.D. Öğretim Becerileri. E.Altıntaş, (edit), N.Kaya. (Çev)
26.Taşocak G. (2003) Hasta Eğitimi.Florence Nıghtingale Hemşirelik Yüksekokulu Yayını, İstanbul.
27.Küçükahmet L. (1999) Öğretimde Planlama ve Değerlendirme.Alkım Yayınevi, İstanbul II. Hemşirelik Esasları çalıştay sonuçları- rapor u Haziran 2009. Ankara.
Weekly Detailed Course Contents
Week 1 - Theoretical
Basic concepts related to strategy, methods and techniques
Week 2 - Theoretical
Teaching Strategies
Week 3 - Theoretical
Cooperative learning, complete learning, constructivist learning stratejies
Week 4 - Theoretical
Teaching Methods and Techniques
Week 5 - Theoretical
Teaching Methods and Techniques
Week 6 - Theoretical
Concept Map
Week 7 - Theoretical
Project-Based Learning
Week 8 - Intermediate Exam
midterm exam
Week 9 - Theoretical
Case Based Learning
Week 10 - Theoretical
Problem Based Learning
Week 11 - Theoretical
Simulation
Week 12 - Theoretical
Simulation
Week 13 - Theoretical
Clinical Teaching Strategies
Week 14 - Theoretical
Clinical Teaching Strategies
Week 15 - Theoretical
Clinical Teaching Strategies
Week 16 - Final Exam
final exam
Assessment Methods and Criteria
Type of AssessmentCountPercent
Midterm Examination1%20
Final Examination1%60
Seminar1%20
Workload Calculation
ActivitiesCountPreparationTimeTotal Work Load (hours)
Lecture - Theory141242
Seminar28220
Midterm Examination124226
Final Examination140242
TOTAL WORKLOAD (hours)130
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
OÇ-1
1
4
5
5
OÇ-2
2
3
3
2
2
5
2
5
5
1
2
OÇ-3
2
3
3
2
2
5
2
5
5
1
2
Adnan Menderes University - Information Package / Course Catalogue