Information Package / Course Catalogue
Psychology of Communication
Course Code: PSİ316
Course Type: Area Elective
Couse Group: First Cycle (Bachelor's Degree)
Education Language: Turkish
Work Placement: N/A
Theory: 2
Prt.: 0
Credit: 2
Lab: 0
ECTS: 4
Objectives of the Course

The aim of this course is to provide students general overview of theory and methods relevant communication psychology, interpersonal communication and mass communication and analysing communication process using significant methods

Course Content

Field and topics of psychology of communication, communication areas and models, basic concepts, communication context, effects of physical environment and socio-culturel features, interpersonal communication, self, interpersonal perception, verbal communication, non-verbal communication, listening, emotions, conflicts and solutions in communication, persuasion, communication in groups, mass communication, media, theory and method in communication research, content analysis, discourse analysis, public opinion, propaganda, psychological, social and culturel effects of mass communication

Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
1.To know basic concepts and application areas in communication psychology
2.To learn communication role and interpersonal communication subjects in human-environment relationship
3.To have knowledge about persuasion psychology
4.To identify extensive communication ways as media, propaganda and public informing
5.To know theory and methodology in communication psychology
Recommended or Required Reading
1.Yeniden İnsan İnsana, Doğan Cüceloğlu, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000
2.Temel İletişim Becerileri, Hacer Harlak, ADÜ yayını, 2007
3.Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi, Nuri Bilgin, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2006
4.Kültürün Toplumsal Dinamiği, Abraham Moles(çev. Nuri Bilgin), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir, 1983
5.İknanın Psikolojisi, Robert Cialdini, Mediacat Yayınları, İstanbul, 2003
6.Kitle İletişim Modelleri, D.McQuail ve S. Windahl, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 1997
7.Tam Ekran, Jean Baudrillard, YKY Yayınları, İstanbul, 2004
8.Sessiz Yığınların Gölgesinde ya da Toplumsal’ın Sonu, Jean Baudrillard Ayrıntı Yayınevi, Ankara, 1991
9.Gutenberg Galaksisi, Marshall Mcluhan, YKY Yayınları, İstanbul, 2014
10.Medya Gerçeği, Noam Chomsky, Everest Yayınları, İstanbul, 2002
11.İletişim Çatışmaları ve Empati, Üstün Dökmen, Remzi Yayınevi, İstanbul, 2008
12.Dikkat Vücudunuz Konuşuyor, Ahmet Ş. İzgören, Elma Yayınevi, Ankara, 2012
13.Kelimelerin Büyülü Dünyası, John C. Condon, İnsan Yayınları, İstanbul, 1998
Weekly Detailed Course Contents
Week 1 - Theoretical
Field of psychology of communication, questions and topics about psychology of communication
Week 2 - Theoretical
Communication areas, models
Week 3 - Theoretical
Basic concepts
Week 4 - Theoretical
Communication context: effects of physical environment and socio-cultural features
Week 5 - Theoretical
Interpersonal communication
Week 6 - Theoretical
Self, interpersonal perception
Week 7 - Theoretical
Verbal communication, non-verbal communication, listening, emotions, conflicts and solutions in communication
Week 8 - Theoretical
Midterm Exam
Week 9 - Theoretical
Persuasion
Week 10 - Theoretical
Communication in groups
Week 11 - Theoretical
Mass communication, media
Week 12 - Theoretical
Theory and method in communication research
Week 13 - Theoretical
Content analysis, discourse analysis
Week 14 - Theoretical
Public opinion, propaganda, psychological, social and cultural effects of mass communication
Week 15 - Theoretical
Overview
Assessment Methods and Criteria
Type of AssessmentCountPercent
Midterm Examination1%20
Final Examination1%60
Assignment1%20
Workload Calculation
ActivitiesCountPreparationTimeTotal Work Load (hours)
Lecture - Theory281156
Project1112
Midterm Examination115116
Final Examination122224
TOTAL WORKLOAD (hours)98
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
5
4
4
4
5
4
4
4
5
OÇ-2
5
4
4
4
4
3
3
3
4
OÇ-3
5
4
4
4
4
3
3
3
4
OÇ-4
5
4
4
4
4
3
3
3
3
OÇ-5
5
4
4
4
4
3
3
3
4
Adnan Menderes University - Information Package / Course Catalogue