Information Package / Course Catalogue
Green Spaces and Its Effect on Real Estate
Course Code: ZPM513
Course Type: Area Elective
Couse Group: Second Cycle (Master's Degree)
Education Language: Turkish
Work Placement: N/A
Theory: 3
Prt.: 0
Credit: 3
Lab: 0
ECTS: 7
Objectives of the Course

The aim of this course to define and classify urban and rural green spaces and to present their functions, to offer one of these functions within the scope of the economic impact of the green spaces, to evaluate its impact to real estate with the national and international examples.

Course Content

Definition of green spaces in urban and rural landscape. Classification of green spaces. Aesthetic, ecological, economic and social functions of the green spaces. Presentation of the economic functions of green areas. Presentation of the effects of green spaces to real estate. Evaluating the effects of urban and rural landscape to real estate with the national and international research and to do a case study with students on this issue.

Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
1.To be able to identify green spaces in urban and rural landscape
2.To be able to understand ecological, economic and social functions of green spaces
3.To be able to understand the details of these functions by providing examples
4.To be able to understand the economic functions of green spaces.
5.To be able to understand the economic impact of green spaces to real estates, and to present examples of it
Recommended or Required Reading
1.Kentsel Yeşil Alan Fonksiyonları Düzleminde Antalya Kenti Yeşil Alanlarına Bir Bakış. Ortaçeşme, V., Yıldırım, E., Manavoğlu, E., Akdeniz Üniversitesi, Peyzaj mimarlığı Bölümü, Antalya.
2.Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında yeşil alan kullanımı; Boğaziçi öngörüm bölgesi örneği.Kap, S. D., 2006. Mimar Sinan güzel sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Kentsel tasarım Yüksek Lisans Tezi.
3.Yeşil Alan Kullanımı Ve Yeşil Alan Gereksinimi Üzerine Bir Araştırma İstanbul İli Fatih İlçesi Örneği. Aksoy, Y., Akpınar, Y., 2011. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 20, s.81-96.
4.Kentsel Yaşam Kalitesi Bileşenleri, Arasında Açık ve Yeşil Alanların Önemi –Kayseri/Kocasinan İlçesi Park Alanları Analizi. Emür, S. H., Onsekiz, D., 2007. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı : 22 Yıl : 2007/1 (367-396 s.)
5.Ş. Şahin, M. Barış., Kentsel Doku İçerisinde Açık ve Yeşil Alan Standartlarını Belirleyen Etmenler, Peyzaj Mimarlığı Dergisi, s.10, İstanbul, 1998
6.TÜREL, G.D., Ankara Kenti Yeşil Alanlarının Kullanım Etkinliklerinin Bugünkü Durumu ve Yeterliliği İçin Alınması Gereken Önlemler, Doktora Tezi (Yayımlanmamış), A.Ü.Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ankara,1988
7.V. Ortaçeşme, O. Karagüzel, M. Atik, M.S. Sayan, 2000, Antalya Kentinin Aktif Yeşil Alan Varlığı Üzerinde Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(1): 11-22.
8.Eymirli, S., 1994. Erzurum Kenti Açık ve Yeşil Alanlarının Saptanması ve Kentiçi Açık Yeşil Alan İlkeleri Yönünden Araştırılması. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış), 103s, Erzurum.
Weekly Detailed Course Contents
Week 1 - Theoretical
Introduction to course: content, reason, importance, process method and needs.
Week 2 - Theoretical
Definition of Landscape Architect
Week 3 - Theoretical
Definition of urban and rural landscape
Week 4 - Theoretical
Green spaces on urban landscape
Week 5 - Theoretical
Green spaces on rural landscape
Week 6 - Theoretical
Function of green spaces
Week 7 - Theoretical
Ecological functions of green spaces
Week 8 - Intermediate Exam
Mid-term exam
Week 9 - Theoretical
Social functions of green spaces
Week 10 - Theoretical
Economic functions of green spaces
Week 11 - Theoretical
Classification of economic functions of green spaces
Week 12 - Theoretical
Economic impact of green spaces to real estate
Week 13 - Theoretical
Economic impact of green spaces to real estate in rural areas and discussion about the national and international examples about this issue.
Week 14 - Theoretical
Economic impact of green spaces to real estate in urban areas and discussion about the national and international examples about this issue.
Week 15 - Theoretical
Student presentations and evaluation about case study .
Week 16 - Final Exam
Final exam
Assessment Methods and Criteria
Type of AssessmentCountPercent
Midterm Examination1%40
Final Examination1%60
Workload Calculation
ActivitiesCountPreparationTimeTotal Work Load (hours)
Lecture - Theory1473140
Midterm Examination115116
Final Examination118119
TOTAL WORKLOAD (hours)175
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
5
5
5
5
5
OÇ-2
5
5
5
5
5
OÇ-3
5
5
5
5
5
OÇ-4
5
5
5
5
5
OÇ-5
5
5
5
5
5
Adnan Menderes University - Information Package / Course Catalogue