Information Package / Course Catalogue
Migration Andlabormarkets
Course Code: ÇEİ508
Course Type: Area Elective
Couse Group: Second Cycle (Master's Degree)
Education Language: Turkish
Work Placement: N/A
Theory: 3
Prt.: 0
Credit: 3
Lab: 0
ECTS: 5
Objectives of the Course

This course study socio economic reason of international and national labour force mobility and their effects.

Course Content

This course study socio economic reason of international and national labour force mobility and their effects. In this scope; concept of immigration, definition of immigration and reasons of national and international immigration. Progress(back ground) of labour force mobility, brain drain, international labour force mobility tends a towards what kind of country, brain drain in Turkey, policy which obstruction or encouragement of immigration, the effect of China's labor Market to other labour markets, well-qualified and non-qualified labour market, through labour market to countries economy. Economic effect of immigration analyses via apply econometric methods.

Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
1.Have knowledge on basic labor market and international migration concepts
2.To know effects of internatonal migration to the formation of labor markets
3.to know the transformation effect of international migration on local labor markets
4.to know interaction between international migration and coutries local labor markets
5.Making analysis about the future of international migration and economic effects
Recommended or Required Reading
1.Toksöz, G. (2004), Uluslararası Emek Göçü, Ankara: İmaj (s. 9-52)
2.Abadan-Unat, N.(2002), Bitmeyen Göç, İstanbul:Bilgi Üniversitesi Yayınları. (s. 4-27)
3.Abadan-Unat, N.(2012), “Türkiye’den Göç Hareketleri ve Kadın Emeği”, Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği (Ed. A. Makal ve G. Toksöz), Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi (s. 19-38)
4.Akalın, A. (2012), “Açık/Döner, Mühürlü Kapılar: 20. Yüzyılda Batı/ Doğu Ekseninde Emek Göçünün Seyri”, Küreselleşme Çağında Göç (Ed. G. I. Öner ve A. Ş. Öner), İstanbul: İletişim, s. 89-107
5.Atasü-Topçuoğlu, R. (2012), “Düzensiz Göç Küreselleşmede Kısıtlanan İnsan Hareketliliği”, Küreselleşme Çağında Göç (Ed. G. I. Öner ve A. Ş. Öner), İstanbul: İletişim, s.501—519.
6.Pusch, B. (2010), “İstenen ve İstenmeyen Konuklar: Türkiye’deki Yabancıların İş Karşısındaki Durumu”, Türkiye’ye Uluslararası Göç (Ed. B. Pusch, T. Wilkoszevski), İstanbul: Kitap Yayınevi.
7.Toksöz, G., Ünlütürk-Ulutaş, G. (2011), “Göç Kadınlaşıyor mu? Türkiye’ye Yönelen Düzensiz Göçe İlişkin Yazına Toplumsal Cinsiyet ve Etnisite Temelinde Bakış”, Birkaç Arpa Boyu (Ed. S. Sancar), İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
8.Purkis, S. (2007), “Merkez Ülkelerde Ekonomide Enformelleşme ve Göçmen İşgücü” İktisat Dergisi, S. 49, s. 13-25.
10.Dedeoğlu, S. (2011), Türkiye’de Göçmenlerin Sosyal Dışlanması: İstanbul Hazır-Giyim Sanayinde Çalışan Azerbaycanlı Göçmen Kadınlar Örneği, SBF Dergisi, C. 66, S. 1, s. 27-48.
Weekly Detailed Course Contents
Week 1 - Theoretical
Historical background of labour migration
Week 2 - Theoretical
Historical assessment of Turkey's internal migration adventure
Week 3 - Theoretical
Effects of migration to detination country
Week 4 - Theoretical
Migration and segmentation in labour market
Week 5 - Theoretical
Irregular and illegal migration
Week 6 - Theoretical
Informalisation in labour market and migration
Week 7 - Theoretical
Brain drain
Week 8 - Intermediate Exam
Midterm Exam
Week 9 - Theoretical
Emmigration from Turkey
Week 10 - Theoretical
Immigration to Turkey
Week 11 - Theoretical
Homework Presentations of Students
Week 12 - Theoretical
Homework Presentations of Students
Week 13 - Theoretical
Homework Presentations of Students
Week 14 - Theoretical
Homework Presentations of Students
Week 15 - Final Exam
Final Exam
Assessment Methods and Criteria
Type of AssessmentCountPercent
Midterm Examination1%40
Final Examination1%60
Workload Calculation
ActivitiesCountPreparationTimeTotal Work Load (hours)
Lecture - Theory142370
Midterm Examination120121
Final Examination130131
TOTAL WORKLOAD (hours)122
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
5
5
5
4
5
4
5
4
2
4
3
4
OÇ-2
5
5
5
4
5
4
5
4
5
4
3
5
OÇ-3
5
5
5
4
4
4
5
4
5
4
3
5
OÇ-4
5
5
5
4
4
4
5
4
5
4
3
5
OÇ-5
5
5
5
4
4
4
5
4
5
4
3
5
Adnan Menderes University - Information Package / Course Catalogue