Information Package / Course Catalogue
Cooperative Learning
Course Code: EPÖ511
Course Type: Area Elective
Couse Group: Second Cycle (Master's Degree)
Education Language: Turkish
Work Placement: N/A
Theory: 3
Prt.: 0
Credit: 3
Lab: 0
ECTS: 5
Objectives of the Course

The aim of this lesson to have knowledge students about the basic principles and characteristics of cooperative learning, to explain and to apply cooperative learning techniques in the classroom.

Course Content

Cooperative learning theory and methods, students' attributes, cooperative learning settings, cooperative learning assessment, active learning

Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
1.To be able to define cooperative learning method
2.To explain the characteristics of cooperative learning techniques
3.To be able yo apply cooperative learning techniques in the classroom
4.To be able to define the factors affecting the cooperative learning
5.To be able to explain cooperative learning environments and features
Recommended or Required Reading
1.Açıkgöz, Kamile Ün. (2009). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Biliş Yayınevi.
2.Bilen, Mürüvvet (2002). Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.
3.Demirel, Özcan. (2005). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Sekizinci Baskı. Ankara: Pegem Yayıncılık
4.Demirel, Özcan. (2006). Plandan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Geliştirilmiş 10. Baskı. Ankara: Pegem A Yayınları.
5.ATASOY, B., GENÇ, E., KADAYIFÇI, H., & AKKUŞ, H. (2007). 7. sınıf öğrencilerinin fiziksel ve kimyasal değişmeler konusunu anlamalarında işbirlikli öğrenmenin etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(32).
6.Erginer, Ergin. (2000). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
7.Gözütok, Dilek. (2000). Öğretmenliğimi Geliştiriyorum. Ankara: Siyasal Yayınları.
8.Açıkgöz, Kamile Ün (1992). İşbirlikli Öğrenme. Malatya: Uğurel Matbaası.
9.Açıkgöz, Kamile Ün (2009). Aktif Öğrenme. İzmir: Biliş Yayınevi.
10.Özgür, G. Ö. K., DOĞAN, A., DOYMUŞ, K., & KARAÇÖP, A. (2009). İşbirlikli öğrenme yönteminin ilköğretim öğrencilerinin akademik başarılarına ve fene olan tutumlarına etkileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1).
Weekly Detailed Course Contents
Week 1 - Theoretical
Cooperative learning, the definition of general principles
Week 1 - Preparation Work
Reading the relevant chapters of the books
Week 2 - Theoretical
Group members' features and its effect on success
Week 2 - Preparation Work
Reading the relevant chapters of the books
Week 3 - Theoretical
The implementation of cooperative education
Week 3 - Preparation Work
Reading the relevant chapters of the books
Week 4 - Theoretical
Student Teams-Achievement sections
Week 4 - Practice
Application of the technique in the classroom
Week 4 - Preparation Work
Reading the relevant chapters of the books
Week 5 - Theoretical
Team assisted individualized instruction
Week 5 - Practice
Application of the technique in the classroom
Week 5 - Preparation Work
Reading the relevant chapters of the books
Week 6 - Theoretical
Team tournament games
Week 6 - Practice
Application of the technique in the classroom
Week 6 - Preparation Work
Reading the relevant chapters of the books
Week 7 - Theoretical
Jigsaw
Week 7 - Practice
Application of the technique in the classroom
Week 7 - Preparation Work
Reading the relevant chapters of the books
Week 8 - Intermediate Exam
Midterm exam
Week 9 - Theoretical
Learning together
Week 9 - Practice
Application of the technique in the classroom
Week 9 - Preparation Work
Reading the relevant chapters of the books
Week 10 - Theoretical
Dual control
Week 10 - Practice
Application of the technique in the classroom
Week 10 - Preparation Work
Reading the relevant chapters of the books
Week 11 - Theoretical
Discussion group
Week 11 - Practice
Application of the technique in the classroom
Week 11 - Preparation Work
Reading the relevant chapters of the books
Week 12 - Theoretical
Peer tutoring
Week 12 - Practice
Application of the technique in the classroom
Week 12 - Preparation Work
Reading the relevant chapters of the books
Week 13 - Theoretical
Tutor assisted instruction
Week 13 - Practice
Application of the technique in the classroom
Week 13 - Preparation Work
Reading the relevant chapters of the books
Week 14 - Theoretical
Active learning
Week 14 - Preparation Work
Reading the relevant chapters of the books
Week 15 - Theoretical
Evaluation of cooperative learning
Week 15 - Preparation Work
Reading the relevant chapters of the books
Week 16 - Preparation Work
Review of the topics studied
Assessment Methods and Criteria
Type of AssessmentCountPercent
Midterm Examination1%20
Final Examination1%50
Practice1%20
Assignment1%10
Workload Calculation
ActivitiesCountPreparationTimeTotal Work Load (hours)
Lecture - Theory142370
Assignment2216
Reading62330
Midterm Examination1516
Final Examination112113
TOTAL WORKLOAD (hours)125
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
4
3
5
5
4
5
5
5
4
OÇ-2
4
4
5
5
4
4
3
5
5
OÇ-3
3
4
5
5
4
3
4
5
5
OÇ-4
5
4
4
4
4
3
5
5
5
OÇ-5
5
5
5
5
5
3
4
4
5
Adnan Menderes University - Information Package / Course Catalogue