Information Package / Course Catalogue
Pre-School Curriculum
Course Code: EPÖ518
Course Type: Area Elective
Couse Group: Second Cycle (Master's Degree)
Education Language: Turkish
Work Placement: N/A
Theory: 3
Prt.: 0
Credit: 3
Lab: 0
ECTS: 5
Objectives of the Course

In this course it is aimed to have knowledge about curriculum development and evaluation concepts in preschool, theoretical foundations, to provide review, implementation and evaluation skills on national and international curriculum in various subject areas in pre-school.

Course Content

Examination of the subjects in the school curriculum for pre-school; curriculum development activities in pre-school, the historical process; implementation and evaluation a pre-school discipline or interdisciplinary curriculum design,

Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
1.Learner recognizes the importance of pre-school education.
2.Learner evaluates pre-school curriculum from different terms.
3.Learner develops pre-school curriculum.
4.Learner implements developed curriculum.
5. Interested in the studies about pre-school program
Recommended or Required Reading
1.Demirel, Özcan. (2005). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Sekizinci Baskı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
2.Demirel, Özcan. (2006). Plandan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Geliştirilmiş 10. Baskı. Ankara: Pegem A Yayınları.
3. Doğan, Hıfzı. (1997). Eğitimde Program ve Öğretim Tasarımı. Ankara: Önder Matbaacılık.
4.Senemoğlu, N. (1994). Okulöncesi eğitim programı hangi yeterlikleri kazandırmalıdır?. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(10).
5.Anliak, Ş., & Dincer, Ç. (2005). Okul Öncesi Dönemde Kişiler Arasi Bilişsel Problem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), (20).
6.ADIGÜZEL, A., & SAĞLAM, M. (2009). Öğretmen eğitiminde program standartları ve akreditasyon. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3).
7.Zembat, R. (1999). Okul Öncesi Egitimde Program, Marmara Üni. Anaokulu/Anasinifi Ögretmeni El Kitabi, Rehber Kitaplar Dizisi, Ya-pa, 1, 49-71.
8.Tuncer, B. (2015). Okul Öncesi Eğitim Programlarının İncelenmesi ve Türkiye’de Uygulanan Programla Karşılaştırılması. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 1(2).
9.İNCİKABI, L., & Abdulkadir, T. U. N. A. (2012). Türkiye ve Amerika Eğitim Sistemlerinde 60-72 Aylıklar İçin Okul Öncesi Matematik Eğitiminin Karşılıklı Analizi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3).
10.Sapsağlam, Ö. (2013). Değerlendirme Boyutuyla Okul Öncesi Eğitim Programları (1952-2013). Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2013(1).
Weekly Detailed Course Contents
Week 1 - Theoretical
The main structure of pre-school curriculum
Week 2 - Theoretical
Philosophy of pre-school curriculum
Week 3 - Theoretical
Principles and objectives of pre-school curriculum
Week 4 - Theoretical
Reflection on the undergraduate curriculum of the education made before the school
Week 5 - Theoretical
Examination of the curriculum in terms of objectives, content, learning-teaching processes and evaluation dimensions
Week 6 - Theoretical
The development of pre-school education curriculum in historical process
Week 7 - Theoretical
Sociological foundations of pre-school education
Week 8 - Intermediate Exam
Midterm
Week 9 - Theoretical
Developing pre-school education curriculum
Week 10 - Theoretical
Developing pre-school education curriculum
Week 11 - Theoretical
Developing pre-school education curriculum
Week 12 - Theoretical
Implementation of the developed curriculum
Week 13 - Theoretical
Implementation of the developed curriculum
Week 14 - Theoretical
Implementation of the developed curriculum
Week 15 - Theoretical
Evaluation of term
Week 16 - Final Exam
Final exam
Assessment Methods and Criteria
Type of AssessmentCountPercent
Midterm Examination1%40
Final Examination1%60
Workload Calculation
ActivitiesCountPreparationTimeTotal Work Load (hours)
Lecture - Theory141470
Assignment32212
Reading52325
Midterm Examination1527
Final Examination1527
TOTAL WORKLOAD (hours)121
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
5
4
4
5
5
4
4
3
5
OÇ-2
5
4
5
5
4
5
5
5
5
OÇ-3
5
5
5
5
4
4
5
5
5
OÇ-4
5
4
4
5
4
4
4
4
4
OÇ-5
4
4
4
5
5
5
5
5
5
Adnan Menderes University - Information Package / Course Catalogue