Information Package / Course Catalogue
Scientific Research Methods
Course Code: CHH531
Course Type: Area Elective
Couse Group: Second Cycle (Master's Degree)
Education Language: Turkish
Work Placement: N/A
Theory: 2
Prt.: 0
Credit: 2
Lab: 0
ECTS: 2
Objectives of the Course

In course to, the scientific method is applied to the researches, the steps of the research process are discussed.

Course Content

Research techniques, rules of report writing, select the research topic, making resource survey, evaluating research results, converting research to topic, preparing presentation, making presentation

Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
1.Students define concepts related to research techniques.
2.Students lists general report writing rules
3.Students selects the research topic
4.Students make necessary research about the subject
5.Students prepare a research report
6.Students present the research
Recommended or Required Reading
1.Şener Büyüköztürk , Özcan Aygün, Ebru Kılıç Çakmak, Şirin Karadeniz, “Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, Pegem Yayıncılık, ISBN: 9944919289, 2014
2.Cumhur Ertekin, Nihat Berker, Aslıhan Tolun, Dinçer Ülkü, “Bilimsel araştırmalarda etik ve sorunlar”, TÜBA yayınları, ISBN: 9758593129, TÜBİTAK MATBAASI, 2002
3.Bahtışen Kavak,Pazarlama ve Pazar Araştırmaları, Detay Yayıncılık, 2014. Metin Kozak, Bilimsel Araştirma: Tasarim, Yazim ve Yayim Teknikleri, Detay Yayıncılık, 2015.
4.Bahtışen Kavak,Pazarlama ve Pazar Araştırmaları, Detay Yayıncılık, 2014. Metin Kozak, Bilimsel Araştirma: Tasarim, Yazim ve Yayim Teknikleri, Detay Yayıncılık, 2015.
5.Şeref Kalaycı (Ed.)( 2006), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yay., Ankara.
6.Kemal Kurtuluş (2010), Araştırma Yöntemleri, Türkmen Kitabevi.
Weekly Detailed Course Contents
Week 1 - Theoretical
Science-Related Concepts
Week 2 - Theoretical
Scientific Research Preocesses And Methods
Week 3 - Theoretical
Stages Of Scientific Research Method
Week 4 - Theoretical
Investigation Of Research Method And Planning
Week 5 - Theoretical
Research Process And Techniques
Week 6 - Theoretical
Problem Selection, General And Specific Criteria
Week 7 - Theoretical
Mıdterm Exam
Week 8 - Theoretical
Variables And Problem Definition
Week 9 - Theoretical
Universe And Sampling Concepts And Determination
Week 10 - Theoretical
Presentation Of Findings In Research
Week 11 - Theoretical
Citation And Preparation Of Welder
Week 12 - Theoretical
Review Of Writing Rules
Week 13 - Theoretical
Ethics In Scientific Researc
Week 14 - Theoretical
Ethical Committees In Scientific Research
Week 15 - Theoretical
Evaluation
Week 16 - Final Exam
Final Exam
Assessment Methods and Criteria
Type of AssessmentCountPercent
Midterm Examination1%40
Final Examination1%60
Workload Calculation
ActivitiesCountPreparationTimeTotal Work Load (hours)
Lecture - Practice141242
Midterm Examination1213
Final Examination1213
TOTAL WORKLOAD (hours)48
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
OÇ-1
3
2
1
1
2
3
OÇ-2
4
3
3
2
OÇ-3
4
2
3
2
OÇ-4
3
2
3
3
OÇ-5
4
2
3
3
OÇ-6
4
2
3
3
Adnan Menderes University - Information Package / Course Catalogue