Information Package / Course Catalogue
Academic Information
Education System
Applied Econometry Interdisciplinary Master - Regular Education
Education System
Uygulamalı Ekonometri Yüksek Lisans Programı bir yıl ders aşaması ve bir yıl tez aşaması olmak üzere iki yıl sürmektedir.
Work Placement
N/A
Adnan Menderes University - Information Package / Course Catalogue