Information Package / Course Catalogue
Patient Education
Course Code: CHH525
Course Type: Area Elective
Couse Group: Second Cycle (Master's Degree)
Education Language: Turkish
Work Placement: N/A
Theory: 2
Prt.: 0
Credit: 2
Lab: 0
ECTS: 4
Objectives of the Course

Aims to give appropriate training to the healthy individuals in the community / client, Sick individuals and their families, health maintenance, healthy life on the principles of high quality, culturally sensitive, adult education principles, teaching methods and techniques of knowledge.

Course Content

Patient education, basic concepts of education, educational philosophy, teaching methods and techniques, tools and equipment used in teaching, clinical training.

Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
1.To be able to explain the basic concepts in education
2.To be able to comprehend the methods of education and training
3.To be able to plan adult training in accordance with the appropriate education teaching methods and techniques
4.To be able to comprehend the techniques of education and training
5. Training in accordance with teaching methods and techniques
Recommended or Required Reading
1.Taşocak G. (2003) Hasta Eğitimi.Florence Nıghtingale Hemşirelik Yüksekokulu Yayını, İstanbul
2.Birol L. (2007) Hemşirelik Süreci. Etki Matbaacılık Yayıncılık, 8. Baskı. İzmir.
3. Özden M. (2001) Sağlık Eğitimi, Pozitif Tasarım Yayıncılık, Ankara.
4.Tekin H. (2004) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Yargı Yayınevi, 16.bs. Ankara.
5.Bilen M. (1996) Plandan Uygulamaya Öğretim. Aydan Web. Tesisleri 4. Baskı, Ankara
6.Atılgan H. (editör). Atılgan H, Kan A, Doğan N. (2009).Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Anı yayıncılık.. 4. bs. Ankara
7. DeYoung S. (2003) Teaching Strategies for Nurse Educators. Prentice Hall, Upper Saddle River.
8.Saban A. (2000) Öğrenme Öğretme Süreci, Yeni Teori ve Yaklaşımlar, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
9.Yalın H.;. (2002) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Nobel Ayın Dağıtım, 6. Baskı. Ankara.
10.Moore K.D. Öğretim Becerileri. E.Altıntaş, (edit), N.Kaya. (Çev) Küçükahmet L. (1999) Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Alkım Yayınevi, İstanbul
Weekly Detailed Course Contents
Week 1 - Theoretical
Contemporary Nursing Roles and Role of Educator
Week 2 - Theoretical
Basic concepts in education
Week 3 - Theoretical
Science and Education
Week 4 - Theoretical
Philosophy and Education L
Week 5 - Theoretical
Learning Theories and Principles
Week 6 - Theoretical
Organization of training programs and educational activities
Week 7 - Theoretical
Principles of Adult Education
Week 8 - Theoretical
Educational Planning
Week 9 - Intermediate Exam
Mid-term exam
Week 10 - Theoretical
Teaching methods and techniques
Week 11 - Theoretical
Instructional tools
Week 12 - Theoretical
Clinical Training
Week 13 - Theoretical
Preparation of sample: Patient Education Planning
Week 14 - Theoretical
presentations
Week 15 - Theoretical
presentations
Week 16 - Theoretical
presentations
Assessment Methods and Criteria
Type of AssessmentCountPercent
Midterm Examination1%40
Final Examination1%60
Workload Calculation
ActivitiesCountPreparationTimeTotal Work Load (hours)
Lecture - Theory140228
Assignment210224
Term Project120222
Final Examination120121
TOTAL WORKLOAD (hours)95
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes University - Information Package / Course Catalogue