Information Package / Course Catalogue
The Protection Of Nature
Course Code: ÇS071
Course Type: Non Departmental Elective
Couse Group: Short Cycle (Associate's Degree)
Education Language: Turkish
Work Placement: N/A
Theory: 2
Prt.: 0
Credit: 2
Lab: 0
ECTS: 2
Objectives of the Course

Human impact on biological sysytem of is gradually increase today. Many plant and animal species, having thousands of important gene combination, are threatened by extinction risk. The Nature Conservation course aims to gain knowledge about threats for wild life and to gain awereness for conservation the wild life.

Course Content

Çevre ile ilgili konular, terimler ve kavramlar, biyolojik çeşitlilik kavramı, çeşitliliğin kökeni ve biyolojik çeşitliliğin ölçülmesi, biyolojik kaynakların ekonomik, ekolojik ve etik değeri, biyolojik çeşitliliği tehdit eden etkenler ıucn’in tehdit altındaki tür kategorileri, koruma biyolojisinin genetik temeli, koruma stratejileri, özel koruma bölgeleri oluşturulması ve bu alanların yönetimi, canlıların doğal ortamları dışında korunması, ekosistemlerin restorasyonu, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve korunmasının ulusal ve uluslar arası boyutları, koruma biyolojisinin farklı bakış açılarıyla yorumlanması.

Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Recommended or Required Reading
Weekly Detailed Course Contents
Week 1 - Theoretical
Themes, terms and concepts of environmental
Week 2 - Theoretical
The origins of conservation, measuring biological diversity
Week 3 - Theoretical
Ecological, economics and ethical values of biological resources
Week 4 - Theoretical
Threats to biological diversity (extinction, habitat destruction)
Week 5 - Theoretical
Threats to biological diversity (global climate change)
Week 6 - Theoretical
Threats to biological diversity (overexploitation, invasive species, disease), IUCN Red List of Threatened Species
Week 7 - Theoretical
The genetic basis of conservation biology
Week 8 - Intermediate Exam
Midterm Exam
Week 9 - Theoretical
Conservation strategies; conservation of species and populations
Week 10 - Theoretical
Conservation of habitats, communityies and ecosystems
Week 11 - Theoretical
Designing and managing the protected areas
Week 12 - Theoretical
Ex situ conservation (zoos, aquaria, botanic gardens, breeding centres)
Week 13 - Theoretical
Restoration of the ecosystems
Week 14 - Theoretical
An international approach to conservation and sustainable development
Week 15 - Theoretical
Conservation biology in perspective (politic, economics, legistlation, education)
Assessment Methods and Criteria
Type of AssessmentCountPercent
Midterm Examination1%40
Final Examination1%60
Workload Calculation
ActivitiesCountPreparationTimeTotal Work Load (hours)
Lecture - Theory141242
Midterm Examination1213
Final Examination1415
TOTAL WORKLOAD (hours)50
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
OÇ-1
3
2
2
3
4
OÇ-2
3
2
2
3
4
OÇ-3
3
2
2
3
4
OÇ-4
3
2
2
3
4
OÇ-5
3
2
2
3
4
OÇ-6
3
2
2
3
4
OÇ-7
3
2
2
3
4
OÇ-8
3
2
2
3
4
Adnan Menderes University - Information Package / Course Catalogue